Hướng dẫn sự dụng bộ phát wifi từ sim 4G AW 930 chính hãng

Hướng dẫn thiết lập bộ phát wifi từ sim 3G / 4G AW 930.

Bước 1 bạn vào cài đặt chọn wifi để tìm tên thiết bị  có tên AW930. Và nhập mật khẩu mặt định của nhà sản xuất là : 12345678 , 

hướng dẫn sự dụng 3g phát wifi AW930hướng dẫn sự dụng 3g phát wifi AW930

Sau khi kết nối thành công sẽ có hình như thế này. Và bấm vào dấu chấm than để tìm địa chỉ DNS

hướng dẫn sự dụng 3g phát wifi AW930

Đây là địa chỉ DNS 192.168.43.1

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Vào trình duyệt web gõ 192.168.43.1 bấm đi

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Bấm vào nút dưới để thay đổi ngôn ngữ tiếng hoa qua tiếng anh.

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Sau khi thay đổi thành công sẽ có hình như thế này. Và bấm vào biểu tượng 3 gạch ngang để thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu.

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Nhập chữ admin để vào hệ thống . như hình bên dưới.

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Sau khi đăng nhập vào hệ thống , Ta chọn Biểu tượng có tên Wi-fi Setting để thay đổi tên thiết bị và mật khẩu wifi.

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

1- Dòng SSID là tên thiết bị Wifi của nhà sản xuất Bấm vào đây và đổi tên theo ý thích.

2 – Key là mật khẩu . Bấm vào và nhập mật khẩu theo ý mình

3 – Bấm Apply để thực hiện thao tác trên.

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

4 – Bấm Ok để xác nhận .

hướng dẫn sự dụng 4g phát wifi AW930

Chúc mừng bạn đã thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu thành công. Rất đơn giản phải không các bạn.

Giá khuyến mãi bộ phát wifi aw930 từ sim 4G tại đây 

 

Hướng dẫn sự dụng bộ phát wifi từ sim 4G AW 930 chính hãng
Bình chọn sản phẩm
Hotline Phụ kiện Di Động KTV